خرداد ۲, ۱۳۹۵
نجمه جودکی

اولین سالگرد آسمانی شدن مهران دوستی

مهران جان استاد مهربانم اولین سالگرد اسمانی شدنت مبارک.. از طرف ما روی ما خداوند را ببوس.. ای وااای که خدا میداند نبودنت چه بر سرم […]